Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej

w Chorzowie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej

Zaproszenie do udziału w projekcie "Młodzi i kompetentni"

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej w Chorzowie oraz Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie serdecznie zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w projekcie edukacyjnym pn. „Młodzi i kompetentni”.

Celem projektu jest rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz pozostałych kompetencji kluczowych i umiejętności praktycznych tj. kreatywności, uczenia się, budowania relacji społecznych, planowania i organizacji.

Na projekt składają się warsztaty i Regionalny Konkurs Projektów Przedsiębiorczych.

Tematyka warsztatów jest następująca:

 1. Planowanie działalności gospodarczej – pomysł, działania, produkty i usługi, grupa docelowa, analiza finansowa: przychody i koszty, promocja;
 2. Start’upy i ich znaczenie w gospodarce
 3. Pozyskiwanie funduszy na działalność gospodarczą i społeczną oraz korzystanie
  z dostępnych metod wsparcia (finansowego i niefinansowego) młodego człowieka;
 4. Potencjał innowacyjny i kreatywny w rozwoju zawodowym;
 5. Nowoczesny marketing w przedsiębiorstwie, w tym wykorzystanie social mediów;
 6. Rynek pracy - możliwości zarobkowe młodych uczestników rynku, aktywne metody poszukiwania pracy, szanse i zagrożenia mobilności zawodowej;
 7. Rynek pracy - autoprezentacja i wystąpienia publiczne - sposoby zwalczania tremy oraz identyfikowania i kontrolowania emocji towarzyszących wystąpieniom publicznym,
 8. Psychologia w biznesie.

Każda Szkoła biorąca udział w projekcie może dokonać wyboru maksymalnie 3 tematów warsztatów. Warsztaty prowadzone będą w miejscu wybranym przez Uczestników: w zgłoszonych Szkołach lub w siedzibie organizatorów projektu, tj. Fundacji Edukacji Przedsiębiorczej i Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Chorzowie, przy ul. Racławickiej 23. Grupa warsztatowa powinna liczyć około 20 Uczniów.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie dwuetapowy Regionalny Konkurs Projektów Przedsiębiorczych, którego celem jest wyłonienie osób z najlepszym pomysłem biznesowym. W pierwszym etapie Uczestnicy konkursu wypełniają i przesyłają formularz uproszczonego biznesplanu, a w drugim 10 osób z najwyżej ocenionymi biznesplanami przedstawia publicznie swoje koncepcje biznesowe przed komisją konkursową. Laureaci konkursu (3 osoby), zajmujący miejsca od I do III, otrzymają nagrody rzeczowe w postaci tabletów elektronicznych, a pozostali Uczestnicy drugiego etapu - nagrody pocieszenia. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie Uczniowie biorący udział w warsztatach organizowanych w ramach projektu. Projekt zakończy się uroczystym rozdaniem nagród rzeczowych dla Laureatów Regionalnego Konkursu Projektów Przedsiębiorczych, które będzie miało miejsce w siedzibie organizatorów projektu tj. Fundacji Edukacji Przedsiębiorczej i Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Chorzowie, przy ul. Racławickiej 21.

Informacje o projekcie, Regulamin udziału w projekcie oraz Regulamin Regionalnego Konkursu Projektów Przedsiębiorczych dostępne są na stronach internetowych: fundacja.gwsp.edu.pl oraz gwsp.edu.pl. W trakcie rekrutacji obowiązuje zasada pierwszeństwa zgłoszeń.

Dodatkowych informacji dotyczących projektu udziela koordynator projektu pod nr tel. 698 940 780, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Zgłoszenia uczestnictwa prosimy kierować w wersji papierowej na adres:

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli, ul. Racławicka 23,
41-506 Chorzów,

z dopiskiem „Młodzi i kompetentni”.

Pliki do pobrania:

- komplet dokumentów

 

Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

 

Zaproszenie na warsztat „Opracowywanie wniosków o dofinansowanie działań społecznych z funduszy UE”

Email Drukuj PDF

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Chorzowa, w tym przedstawicieli chorzowskich organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych), spółdzielni socjalnych, grup nieformalnych oraz lokalnych liderów do udziału w bezpłatnych warsztacie pn. „Opracowywanie wniosków o dofinansowanie działań społecznych z funduszy UE”, który odbędzie się 31 października 2018 r. (środa) w godz. od 10.00 do 15.00 w Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej Dla Młodzieży w Chorzowie przy ul. Wolności 3.

Celem warsztatu jest dostarczenie uczestnikom/uczestniczkom wiedzy z zakresu opracowywania (tworzenia) wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy UE.

Zakres tematyczny warsztatu obejmuje m.in.:

- wskazanie potencjalnych źródeł finansowania działań społecznych w ramach funduszy UE,

- omówienie poszczególnych części wniosku o dofinansowanie (w tym rezultaty i produkty projektu, opis grupy docelowej, opis działań, potencjału rzeczowego i kadrowego wnioskodawcy),

- przedstawienie praktycznych przykładów wypełnienia poszczególnych punktów wniosku o dofinansowanie,

- sposoby tworzenia budżetu projektu.

Każdy uczestnik/uczestniczka otrzyma zaświadczenia o udziale w warsztacie.

Rejestracji na warsztat można dokonać do 30 października 2018 r. do godz. 18.00 na pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod numerem telefonu 720 792 646.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Warsztat jest realizowany w ramach Kawiarenki Obywatelskiej "Cuma Cafe", która działa przy projekcie edukacyjnym pn. „CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020”.

Projekt „CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020”.

 

Zaproszenie na warsztat „Team building”

Email Drukuj PDF

Serdecznie zapraszamy młodzież w wieku 16 - 25 lat, zamieszkującą na terenie Miasta Chorzów, do udziału w bezpłatnym warsztacie pod nazwą "Team building", który odbędzie się 30 października 2018 r. (wtorek) w godz. od 10.00 do 14.00 w Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej Dla Młodzieży w Chorzowie przy ul. Wolności 3.

Zakres merytoryczny warsztatu obejmuje następującą tematykę:

- budowanie zespołu,

- komunikacja i budowanie relacji w zespole,

- praca w grupie,

- rozwiązywanie konfliktów.

Zagadnienia, które zostaną poruszone w trakcie warsztatu są niezmiernie ważne z punktu widzenia potencjalnej kariery zawodowej młodych ludzi, ponieważ pozwalają podnieść świadomość młodzieży na co należy zwracać uwagę w kontaktach z drugim człowiekiem, uczą jak prawidłowo nawiązywać relacje z ludźmi oraz czerpać z nich radość i satysfakcję. Przedstawione zostaną także błędy jakie są popełniane przy tworzeniu zespołów, sposoby rozwiązywania problemów i konfliktów powstałych w czasie pracy grupowej.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie udziału w warsztacie. Rejestracji na warsztat można dokonać do 29 października 2018 r. do godz. 18.00 na pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod numerem telefonu 720 792 646.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Warsztat jest realizowany w ramach Kawiarenki Obywatelskiej "Cuma Cafe", która działa przy projekcie edukacyjnym pn. „CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020”.

Projekt „CUMA – Projekt Centrum Usług Szkoleniowych i Aktywizacji Zawodowej dla Młodzieży w Chorzowie wspierającego ożywienie gospodarcze i społeczne zrewitalizowanego Rynku i jego otoczenia”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020”.

 


Strona 6 z 22

Śląski Szyrlok