Realizacja zadania "Startuj z nami w lepszą przyszłość!"

czwartek, 17 grudnia 2020 10:50 Redaktor
Drukuj

Realizacja zadania "Startuj z nami w lepszą przyszłość!" realizowanego przez naszą Fundację w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020 - 2022" przyniosła pozytywne efekty, ponieważ dzięki niemu nastąpiło:

Młodzież mogła wziąć udział w ciekawych wydarzeniach, zajęciach edukacyjnych i zgłaszać własne pomysły na realizację różnych inicjatyw i wydarzeń. Dzięki temu przeprowadzono działania wolontaryjne o charakterze ekologicznym i rozrywkowym oraz działania profilaktyczne  –  skupiających młodzież, szczególnie w czasie wolnym, w tym m.in. inicjatywę ekologiczną skierowaną do lokalnej społeczności (oczyszczenie ze śmieci trawnika i nasadzenie kwiatów przed Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie), zorganizowanie „bezpiecznej” dyskoteki dla młodzieży bez używek i środków psychoaktywnych (z ograniczoną liczbą uczestników i z zachowaniem obowiązujących w tym czasie obostrzeń sanitarnych), wieczorów filmowych i Dnia Amerykańskiego.

W ramach zadania zrealizowano następujące formy wsparcia m.in.:

- zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, chemii, fizyki,

- zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego i języka niemieckiego,

- poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne,

- warsztaty ogólnorozwojowe, w tym profilaktyczne, artystyczne i animacje,

- tutoring indywidualny,

- udział w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych,

- wyjazd integracyjno - aktywizacyjny nad Morze Bałtyckie.


Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć:


 

 

 

 

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020 - 2022”.